Podporujeme

 

Společnost PATROL group s.r.o. si je vědoma své společenské odpovědnosti.

Proto různými formami podporujeme řadu projektů různých subjektů.

Řídíme se mottem „Pomáháme zejména tam, kde působíme“.

jednatelé PATROL group s.r.o.

Dar pro Dům pro Julii, z.ú.

Naše firma přispěla na úhradu nákladů spojených s poskytováním přímé péče a provozem Domu pro Julii, z.ú., který se nachází v Brně a poskytuje péči o vážně nemocné děti a jejich rodiny.

Dar Oblastní charitě Jihlava

Každoročně finanční přispíváme na provoz Oblastní charity Jihlava.

Partner volejbalového oddílu AERO Odolena Voda

Prázdniny v Telči 2023

Naše firma podporuje kulturní událost Prázdniny v Telči 2023, která se uskuteční ve dnech 28. července až 13. srpna 2023.

Dárky Dětskému domovu Senožaty

Každoročně finančně podporujeme provoz Dětského domova v Senožatech.

Dárky do Dětského domova v Telči

Firma PATROL group s.r.o. předala dárky Dětskému domovu v Telči.

Finanční dar ZUŠ Jihlava

Přispěli jsme finančním darem Základní umělecké škole Jihlava na pořízení koncertního křídla Steinway & Sons model D-274.

Finanční příspěvek ve výši 250 000 Kč odeslaný na účet „SOS Ukrajina“

Situace na Ukrajině nám není lhostejná. Proto PATROL group s.r.o. z rozhodnutí vedení společnosti odeslala na účet „SOS Ukrajina“, spravovaný organizací Člověk v tísni o.p.s., částku 250 000 Kč. Věříme, že tento náš příspěvek pomůže těm, kteří v současné době potřebují jakoukoliv pomoc.

Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z.s.

Každým rokem podporujeme kulturní akci Spolku přátel hasičských hudeb ČR, z.s. s názvem Celostátní hasičský festival dechových hudeb s místem konání v Pelhřimově.

Partner ankety Dobrovolní hasiči roku

Dlouhodobě podporujeme sportovní akce Hasičských záchranných sborů, společenské a kulturní akce i neziskové organizace. Společnost PATROL group s.r.o. je hrdým partnerem akce Dobrovolný hasič roku.

Výpočetní technika do Dětského domova Telč

Při zavedení distanční výuky v době koronaviru děti potřebovali ke studiu počítač. Což představovalo problém pro dětské domovy včetně Dětského domova v Telči, kde nebylo možné, aby každé dítě mělo svůj počítač. Firma PATROL group s.r.o. nabídla Dětskému domovu Telč pomoc a předala mu počítačové vybavení.

Finanční dar Nemocnici Jihlava

Finanční darem jsme přispěli nemocnici v Jihlavě k pořízení plicního ventilátoru viz článek zde a zde.

Dárky ZŠ Kollárova Jihlava

Každým rokem zpříjemňujeme první školní den prvňáčků Základní školy Kollárova malými plyšovými dárky.

Darování termogenerátoru

V současné složité době jsme zareagovali na potřebu Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který patří ke složkám pracujícím v první linii v souvislosti s eliminací šíření pandemie Covid-19. Mimo jiné HZS Kraje Vysočina provádí i dezinfekci v objektech škol, sociální péče, dětských domovech, stacionářích, domovech důchodců, ordinací lékařů, celých oddělení v nemocnicích, objektech kritické infrastruktury a dalších. Tato činnost je prováděna pomocí dekontaminačního termogenerátoru s použitím speciálního roztoku. Pro posílení efektivity a rychlosti objektové dezinfekce, prováděné HZS Kraje Vysočina, jsme se rozhodli zakoupit dekontaminační termogenerátor SWINGFOG SN 50 a formou daru movité věci jej předat Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina.

Mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR a SH ČMS

Hlavní partner Mistrovství ČR v požárním sportu 2016 Ve dnech 26.8. – 28.8.2016 se v Brně uskutečnilo 45. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a 63. mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu. Soutěže se účastnilo téměř 700 sportovců a padly dva národní rekordy.

Podpora sportu