Dar Dětskému domovu Senožaty

Každoročně finančně podporujeme provoz Dětského domova v Senožatech.

Odkaz na stránky dětského domova: www.ddsenozaty.cz.