Dar pro Dům pro Julii, z.ú.

Naše firma přispěla na úhradu nákladů spojených s poskytováním přímé péče a provozem Domu pro Julii, z.ú., který se nachází v Brně a poskytuje péči o vážně nemocné děti a jejich rodiny.