Finanční dar ZUŠ Jihlava

Přispěli jsme finančním darem Základní umělecké škole Jihlava na pořízení koncertního křídla Steinway & Sons model D-274.