Dar Oblastní charitě Jihlava

Každoročně finanční přispíváme na provoz Oblastní charity Jihlava.