Dar Oblastní charitě Jihlava

Každoročně finanční přispíváme na provoz Oblastní charity Jihlava.

Odkaz na stránky charity: jihlava.charita.cz.