Pulty centralizované ochrany

Na tyto pulty centralizované ochrany jsou připojeny a s jejich pomocí chráněny stovky subjektů státní správy – typicky archivy, finanční úřady, katastrální úřady, krajské úřady, správy sociálního zabezpečení, soudy, úřady práce, subjekty samosprávy – magistrátní, městské a obecní úřady, divadla, knihovny, muzea, galerie, domovy důchodců, domovy mládeže, školy, banky, kancelářské budovy, nákupní centra, průmyslové areály apod.

Pomocí vlastního pultu centralizované ochrany (PCO) monitorujeme také prostřednictvím elektronické zabezpečovací signalizace (PZTS) majetek pro stovky subjektů. Tuto službu poskytujeme jak pro velké firmy (nákupní centra, sklady atd.), tak i pro malé provozovny, rodinné domy i byty. Disponujeme vlastními zásahovými jednotkami. Služba a připravenost k zásahu je nepřetržitá, stejně jako služba dispečinku pultu centralizované ochrany, odkud jsou zásahové jednotky řízeny. 

Pult centralizované ochrany PATROL group je moderní dispečerské pracoviště, na které jsou v zakódované podobě přenášeny veškeré relevantní informace, které jsou systémy EPS a PZTS schopny poskytnout.
Při vyhlášení poplachu na objektu vysílá operátor PCO na objekt zásahovou jednotku nebo, podle typu zvolené služby, informuje kontaktní osobu určenou majitelem objektu. Naši zkušení dispečeři jsou schopni neprodleně řešit veškeré nastalé situace. V případě, že zásahová skupina zjistí narušení objektu, je kontaktována Policie ČR. Do příjezdu majitele objektu nebo jím určené osoby střeží zásahová jednotka napadený objekt. Zajištěného pachatele zásahová jednotka předává policistům. Vlastními zásahovými jednotkami disponujeme v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Žďáře nad Sázavou a v Jihlavě. V případě zájmu o připojení na PCO PATROL kontaktujte vedoucího střediska pana Milana Šarouna.