Darování termogenerátoru

V současné složité době jsme zareagovali na potřebu Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který patří ke složkám pracujícím v první linii v souvislosti s eliminací šíření pandemie Covid-19.

Mimo jiné HZS Kraje Vysočina provádí i dezinfekci v objektech škol, sociální péče, dětských domovech, stacionářích, domovech důchodců, ordinací lékařů, celých oddělení v nemocnicích, objektech kritické infrastruktury a dalších. Tato činnost je prováděna pomocí dekontaminačního termogenerátoru s použitím speciálního roztoku.

Pro posílení efektivity a rychlosti objektové dezinfekce, prováděné HZS Kraje Vysočina, jsme se rozhodli zakoupit dekontaminační termogenerátor SWINGFOG SN 50 a formou daru movité věci jej předat Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina.