Servis a revize

Řešení problémů – servis

Vzhledem ke komplexnímu řešení zabezpečení majetku a požární signalizace naší firmou poskytujeme nepřetržitou pomoc při řešení problémů se systémy.

Pro servis a revize využíváme výhradně zaměstnance, kteří mají patřičnou kvalifikaci i zkušenosti, můžeme tak garantovat vysokou kvalitu, rychlost i profesionální provedení práce. Důležité je zprovoznění nefunkčního systému co nejdříve. Díky nepřetržitému provozu dispečinku pultu centralizované ochrany PATROL group jsme  schopni rychle reagovat na aktuální problémy a požadavky

Převzetí servisu

Nabízíme pro případy, že nemáte servisního partnera nebo firma, která realizovala dodávku slaboproudých rozvodů či bezpečnostních systémů již zanikla či nekomunikuje, možnost převzetí servisu. Je možné jednání i o převzetí záruk. Tento způsob řešení je možný i v případě, že bychom rozšiřovali systém instalovaný jiným dodavatelem.

Revize

Pro všechny části systémů EPS, PZTS, CCTV apod. je vhodná pravidelná preventivní kontrola. Zabraňuje nefunkčnosti systémů v případech, kdy může být nezbytná jejich činnost (požár, narušení objektu, potřeba záznamu jako důkazu apod.). 

V případě pojistné události mohou pojišťovny brát za funkční pouze systém s platnou revizí. Neprovedení revize může tedy vést ke snížení pojistného plnění či k jiným problémům.