Ostatní slaboproudé systémy

Přístupové systémy zajišťují ochranu prostor před vstupem nepovolaných osob společně s přesnou evidencí pohybu po objektu či areálu. Často úzce souvisí se systémy  PZTS (EZS). Systémy mohou integrovat docházku, přístup do objektů a prostor, parkování a například i stravování. Při návrhu systémů provádíme důslednou analýzu provozu a nutné úrovně zabezpečení. Důraz zvláště dáváme na komplexnost řešení, návaznosti do informačního systému našich zákazníků, snadnou obsluhu společně s dlouhodobou spolehlivostí a technickou podporou.

Docházkové systémy zajišťují evidenci docházky zaměstnanců a mohou sledovat aktuální přítomnost osob na pracovišti. Mikroprocesorové terminály nahrazují klasické elektromechanické hodiny. SW minimalizuje ruční zpracování odpracované doby a umožňuje automatické převody dat do dalších informačních systémů (personalistika a mzdy).

Systémy ozvučení objektů jsou díky rozvoji moderní audiotechniky na vysoké kvalitativní úrovni. Může být i úzká návaznost se systémy ostrahy objektů (PZTS, EPS, ACS) na základě jejich digitálního propojení a široce programovatelných řídících jednotek systémů ozvučení. Máme zkušenosti s instalací i velmi rozsáhlých evakuačních ozvučovacích systémů v kancelářských, hotelových, nemocničních a obchodních objektech.

Systémy strukturovaných kabeláží jsou dnes již nedílnou součástí základní infrastruktury všech administrativních, technických, provozních a výrobních objektů. Umožňují maximální integraci jednotlivých slaboproudých systémů (LAN, CCTV, PZTS, ACS atd.) a výrazně zvyšují užitné vlastnosti objektů současně s minimalizací provozních nákladů. Námi nabízená řešení splňují, díky našim zkušenostem a dlouhodobým kontaktům s předními světovými výrobci, veškeré závazné normy a standardy. Jsme, mimo jiné, certifikovaným dodavatelem kabelážního systému SOLARIX.

Systémy na ochranu zboží patří v současné době díky podstatnému snížení cen k běžnému vybavení prodejen. Obecně lze říci, že pro samoobslužný prodej zboží atraktivního pro zloděje se systém vyplatí vždy. Bezpečnostní antény se umisťují do prostoru východu z prodejny tak, aby jimi musel každý projít. Do prostoru pokladny se umisťují mechanické uvolňovače tvrdých a měkkých etiket, bezpečnostních obalů či elektronické deaktivátory samolepicích etiket. Velký výběr bezpečnostních etiket a ostatních prvků umožňuje chránit prakticky každé zboží. Součástí školení personálu je detailní strategie umisťování etiket z hlediska funkčnosti, jednoduchosti a účinnosti.

Systémy detekce úniku plynu instalujeme jak například v podzemních garážích, chemických provozech, tak i ve velkých skladových areálech jako jsou ČEPRO či VITOGAZ CZ. Jedná se o samostatné systémy s vlastní ústřednou, většinou napojené na systémy EPS či PZTS.

Vyvolávací systémy jsou optimálním řešením pro úřady, ordinace a další místa s velkým množstvím klientů. Vzhledem k našim zkušenostem, můžeme poskytnout pomoc jak s návrhem, tak i projekcí těchto systémů.

Zabýváme se také například komunikačními systémy sestra-pacient ve zdravotnických zařízeních. Používají se zejména na lůžkových odděleních nemocnic, domovech důchodců, psychiatrických léčebnách apod.

Realizujeme také požární ucpávky i jejich revize.

Dodáváme i integrované systémy či sytémy se začleněním do grafických nadstavbových prostředí, které se využívají zejména v rozsáhlých objektech či areálech.

S ohledem na zkušenosti našich pracovníků nabízíme poradenské služby, audity a analýzy ve všech oblastech námi poskytovaných služeb.