Služby

Elektrické požární signalizace

Nabízíme komplexní řešení elektrické požární signalizace (EPS) od projektové přípravy po finální realizaci tak, aby vyhovovaly potřebám každého areálu, každé budovy. Realizujeme, provádíme servis a revize řady systémů, např. ESSER,

Více

Pulty centralizované ochrany

Na tyto pulty centralizované ochrany jsou připojeny a s jejich pomocí chráněny stovky subjektů státní správy – typicky archivy, finanční úřady, katastrální úřady, krajské úřady, správy

Více

Systémy PZTS

Nabízíme komplexní řešení Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), původně nazývaných EZS, od projektové přípravy po finální realizaci tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám každého zákazníka.

Více

Systémy CCTV

Pomocí kamerového systému (CCTV) můžete jednoduše kontrolovat venkovní i vnitřní prostory jak ve dne, tak i v noci.  Nahrávka z kamer je důkazem, jak přítomnosti, tak i konání jednotlivých

Více

Projekce

Nabízíme optimální řešení, která vytvářejí dlouhodobý přínos pro zákazníka, proto spolupracujeme s předními dodavateli špičkových technologií a používáme nejmodernější prostředky pro instalace. Náš projekční tým je specializovaný na oblast slaboproudých systémů

Více

Servis a revize

Řešení problémů – servis Vzhledem ke komplexnímu řešení zabezpečení majetku a požární signalizace naší firmou poskytujeme nepřetržitou pomoc při řešení problémů se systémy. Pro servis

Více