PCO - pulty centralizované ochrany

Aktuálně provozujeme krajské pulty centralizované ochrany u následujících hasičských záchranných sborů - HZS Kraje Vysočina, HZS Jihomoravského kraje, HZS Středočeského kraje a HZS hlavního města Prahy. 

Na tyto pulty centralizované ochrany jsou připojeny a s jejich pomocí chráněny stovky subjektů státní správy - typicky archivy, finanční úřady, katastrální úřady, krajské úřady, správy sociálního zabezpečení, soudy, úřady práce, subjekty samosprávy - magistrátní, městské a obecní úřady, divadla, knihovny, muzea, galerie, domovy důchodců, domovy mládeže, školy, banky, kancelářské budovy, nákupní centra, průmyslové areály apod.

Požární signalizace (EPS) je mimo pulty HZS připojena také na náš identický pult, který je jednak zálohou pro pulty HZS a jednak díky němu sledujeme a následně řešíme poruchová hlášení u objektů.

Zařízení dálkového přenosu (ZDP) na uvedené pulty centralizované ochrany řeší samostatné středisko IT HZS.

MODERNÍ DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚPomocí vlastního pultu centralizované ochrany (PCO) monitorujeme také prostřednictvím elektronické zabezpečovací signalizace (PZTS) majetek pro stovky subjektů. Tuto službu poskytujeme jak pro velké firmy (nákupní centra, sklady atd.), tak i pro malé provozovny, rodinné domy i byty. Disponujeme vlastními zásahovými jednotkami. Služba a připravenost k zásahu je nepřetržitá, stejně jako služba dispečinku pultu centralizované ochrany, odkud jsou zásahové jednotky řízeny

PCO - pult centralizované ochrany - zásahová skupinaPult centralizované ochrany PATROL group je moderní dispečerské pracoviště, na které jsou v zakódované podobě přenášeny veškeré relevantní informace, které jsou systémy EPS a PZTS schopny poskytnout.
Při vyhlášení poplachu na objektu vysílá operátor PCO na objekt zásahovou jednotku nebo, podle typu zvolené služby, informuje kontaktní osobu určenou majitelem objektu. Naši zkušení dispečeři jsou schopni neprodleně řešit veškeré nastalé situace. V případě, že zásahová skupina zjistí narušení objektu, je kontaktována Policie ČR. Do příjezdu majitele objektu nebo jím určené osoby střeží zásahová jednotka napadený objekt. Zajištěného pachatele zásahová jednotka předává policistům. Vlastními zásahovými jednotkami disponujeme v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Žďáře nad Sázavou a v Jihlavě. V případě zájmu o připojení na PCO PATROL kontaktujte vedoucího střediska pana Milana Šarouna.

Datový spoj ChotěbořVíce o přenosech dat na pulty centralizované ochrany se lze dozvědět na doméně www.vysilac.cz.


Připojení PZTS (EZS) na PCO PATROL zajišťujeme také pomocí optické sítě oboustranně monitorovaným spojením.

 

PATROL group s.r.o.        Romana Havelky 4957 / 5b, 586 01 Jihlava        INFO LINE 602 56 56 56        Tel.: 567 555 555      e-mail: patrol@patrol.cz