Naše společnost se díky spolupráci s veřejnými institucemi účastnila, či účastní na dotačních projektech: 

Vzdělávejte se pro růst v kraji Vysočina II - rok 2014

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Kraji Vysočina - roky 2014 a 2015

FOND VYSOČINY - PREVENCE KRIMINALITY 2014

FOND VYSOČINY - INOVAČNÍ VOUCHERY 2015

 

 FV

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF

 

PATROL group s.r.o.        Romana Havelky 4957 / 5b, 586 01 Jihlava        INFO LINE 602 56 56 56        Tel.: 567 555 555      e-mail: patrol@patrol.cz