PATROL pomáhá 

* DAROVÁNÍ TERMOGENERÁTORU

Společnost PATROL group s.r.o. si je vědoma své společenské odpovědnosti. Proto různými formami podporujeme řadu projektů různých subjektů.

Řídíme se mottem „Pomáháme zejména tam, kde působíme“.

Proto jsme, v současné složité době, zareagovali na potřebu Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který patří ke složkám pracujícím v první linii v souvislosti s eliminací šíření pandemie Covid-19.

Mimo jiné HZS Kraje Vysočina provádí i dezinfekci v objektech škol, sociální péče, dětských domovech, stacionářích, domovech důchodců, ordinací lékařů, celých oddělení v nemocnicích, objektech kritické infrastruktury a dalších. Tato činnost je prováděna pomocí dekontaminačního termogenerátoru s použitím speciálního roztoku.

Pro posílení efektivity a rychlosti objektové dezinfekce, prováděné HZS Kraje Vysočina, jsme se rozhodli zakoupit dekontaminační termogenerátor SWINGFOG SN 50 a formou daru movité věci jej předat Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina.

Termogenerátor byl dne 23.10.2020 předán řediteli HZS Kraje Vysočina plk. Mgr. Jiřímu Němcovi.

 

* Partner ankety Dobrovolní hasiči roku

Dlouhodobě podporujeme sportovní akce Hasičských záchranných sborů, společenské a kulturní akce i neziskové organizace.

Dne 25. 11. 2017 se v rámci VII. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku ve dvoraně Rektorátu Vysokého učení technického v Brně uskutečnilo ocenění 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů a dále 5 kolektivů mladých hasičů za činnost k 45. výročí hry Plamen. Společnost PATROL group s.r.o. se stala hrdým partnerem akce.

 

* Mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR a SH ČMS
   Hlavní partner Mistrovství ČR v požárním sportu 2016

Ve dnech 26.8. - 28.8.2016 se v Brně uskutečnilo 45. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a 63. mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu. Soutěže se účastnilo téměř 700 sportovců a padly dva národní rekordy.

 

* Dětský domov Senožaty

* Článek o spolupráci s Dětským domovem v Senožatech

  PATROL

PATROL  

* Oblastní charita Jihlava

    

 * FC Vysočina

     

 * Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

  * AERO Odolena Voda
     Partner volejbalového klubu AERO Odolena Voda

 

 * Ostatní

Divadlo otevřených dveří, Muzeum Vysočiny Jihlava, Centrum hasičského hnutí Přibyslav, Jihlavská 24 MTB - závody na horských kolech

   

Nezisková organizace pro nevidomé Tyflo ČR, o.p.s., Folklórní soubor Škubánek ve Světlé nad Sázavou, a další

 

* HZS Kraje Vysočina

Dechovky HZS PelhřimovDechovky HZS Pelhřimov Muzeum Vysočiny Jihlava

 

 

 

 

PATROL group s.r.o.        Romana Havelky 4957 / 5b, 586 01 Jihlava        INFO LINE 602 56 56 56        Tel.: 567 555 555      e-mail: patrol@patrol.cz