PATROL pomáhá 

* DAROVÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Společnost PATROL group s.r.o. si je vědoma své společenské odpovědnosti. Proto různými formami podporujeme řadu projektů různých subjektů.

Řídíme se mottem „Pomáháme zejména tam, kde působíme“.

PATROL group s.r.o. nabídla Dětskému domovu v Telči pomoc se zajištěním počítačového vybavení, jeho doplnění a obnovení, a to i v souvislosti s distanční výukou viz tisková zpráva

* DAROVÁNÍ TERMOGENERÁTORU

V současné složité době, zareagovali na potřebu Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který patří ke složkám pracujícím v první linii v souvislosti s eliminací šíření pandemie Covid-19.

Mimo jiné HZS Kraje Vysočina provádí i dezinfekci v objektech škol, sociální péče, dětských domovech, stacionářích, domovech důchodců, ordinací lékařů, celých oddělení v nemocnicích, objektech kritické infrastruktury a dalších. Tato činnost je prováděna pomocí dekontaminačního termogenerátoru s použitím speciálního roztoku.

Pro posílení efektivity a rychlosti objektové dezinfekce, prováděné HZS Kraje Vysočina, jsme se rozhodli zakoupit dekontaminační termogenerátor SWINGFOG SN 50 a formou daru movité věci jej předat Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina.

Termogenerátor byl dne 23.10.2020 předán řediteli HZS Kraje Vysočina plk. Mgr. Jiřímu Němcovi.

 

* Partner ankety Dobrovolní hasiči roku

Dlouhodobě podporujeme sportovní akce Hasičských záchranných sborů, společenské a kulturní akce i neziskové organizace.

Dne 25. 11. 2017 se v rámci VII. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku ve dvoraně Rektorátu Vysokého učení technického v Brně uskutečnilo ocenění 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů a dále 5 kolektivů mladých hasičů za činnost k 45. výročí hry Plamen. Společnost PATROL group s.r.o. se stala hrdým partnerem akce.

 

* Mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR a SH ČMS
   Hlavní partner Mistrovství ČR v požárním sportu 2016

Ve dnech 26.8. - 28.8.2016 se v Brně uskutečnilo 45. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a 63. mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu. Soutěže se účastnilo téměř 700 sportovců a padly dva národní rekordy.

 

* Dětský domov Senožaty

* Článek o spolupráci s Dětským domovem v Senožatech

  PATROL

PATROL  

* Oblastní charita Jihlava

    

 * FC Vysočina

     

 * Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

  * AERO Odolena Voda
     Partner volejbalového klubu AERO Odolena Voda

 

 * Ostatní

Divadlo otevřených dveří, Muzeum Vysočiny Jihlava, Centrum hasičského hnutí Přibyslav, Jihlavská 24 MTB - závody na horských kolech

   

Nezisková organizace pro nevidomé Tyflo ČR, o.p.s., Folklórní soubor Škubánek ve Světlé nad Sázavou, a další

 

* HZS Kraje Vysočina

Dechovky HZS PelhřimovDechovky HZS Pelhřimov Muzeum Vysočiny Jihlava

 

 

 

 

PATROL group s.r.o.        Romana Havelky 4957 / 5b, 586 01 Jihlava        INFO LINE 602 56 56 56        Tel.: 567 555 555      e-mail: patrol@patrol.cz