EPS - elektrické požární systémy

Nabízíme komplexní řešení požární signalizace (EPS) od projektové přípravy po finální realizaci tak, aby vyhovovaly potřebám každého areálu, každé budovy. Realizujeme, provádíme servis a revize řady systémů, např. ESSER, BOSCH, Lites, Aritech, Tyco apod. Dodáváme i velmi rozsáhlé systémy (např. pro skladové areály firmy Čepro, obchodní centra, logistické areály apod.). V historických objektech a prostorech s omezeným přístupem, jsou často využívány tzv. nasávací hlásiče. Nasávaný vzduch je z jednotlivých detekčních míst transportován potrubním systémem do vyhodnocovací jednotky. EPS s nasávacím systémem jsme instalovali např. ve Vile Tugendhat v Brně.

Provozujeme pulty centralizované ochrany na krajských operačních a informačních střediscích hasičských záchranných sborů (HZS). Disponujeme vlastními datovými radiovými sítěmi, díky kterým jsou signály z požární signalizace na pulty přenášeny.

Na tyto pulty centralizované ochrany jsou připojeny a s jejich pomocí chráněny stovky subjektů - typicky finanční úřady, katastrální úřady, archivy, krajské úřady, soudy, úřady práce, magistráty, městské a obecní úřady, divadla, knihovny, muzea, galerie, domovy důchodců, domovy mládeže, školy, bankovní domy, památkové objekty, nákupní centra a jiné objekty.

Podrobné technické požadavky na provedení elektrické požární signalizace stanoví řada českých technických norem. Z pohledu řešené problematiky je rozhodující ustanovení článku 6.6.3 písm. c) ČSN 73 0802, který uvádí:
„hlásiče jsou napojeny na automatickou ústřednu elektrické požární signalizace, která je umístěna v ohlašovně požáru se stálou službou, vybavenou telefonickým spojením pro přivolání jednotky požární ochrany k provedení zásahu; pokud není stálá služba zajištěna, musí být jednotka požární ochrany informována prostřednictvím dálkového přenosu“.

 

PATROL group s.r.o.        Romana Havelky 4957 / 5b, 586 01 Jihlava        INFO LINE 602 56 56 56        Tel.: 567 555 555      e-mail: patrol@patrol.cz